หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นายณฐกร แก้วจุลกาญจน์ พนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่พนักงานวิทยุประจำหน่วยสื่อสาร บกปภ.ช.(สน)ส
บันทึกโดย :diyana.c
วันที่บันทึก :27/01/2560
นายณฐกร แก้วจุลกาญจน์ พนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่พนักงานวิทยุประจำหน่วยสื่อสาร บกปภ.ช.(สน)สข.
วันนี้ (27 มกราคม 2560) เวลา 08.30 - 16.30 น. นายสมคิด  นาคะพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช.เขต 4 (สงขลา) มอบหมายให้ นายณฐกร แก้วจุลกาญจน์ พนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่พนักงานวิทยุประจำหน่วยสื่อสาร บกปภ.ช.(สน)สข. สำนักงาน ปภ.เขต 12 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตามแผน ปภ.แห่งชาติ (สปฉ.2)


1.jpg


2.jpg


3.jpg
จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 4 (สงขลา)

ที่อยู่ 89/1 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90115
โทรศัพท์   : 0 7425 1901 (งานตรวจสอบ)
           : 0 7425 1902 (งานอำนวยการ)
           : 0 7425 1903 (งานงานใบอนุญาต) 
           : 0 7425 1904 (งานสารบรรณ)

โทรสาร : 0 7425 1091
Email :
mtr_song@nbtc.go.th