หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นายมะโน มีชู พนักงานปฏิบัติการระดับสูง เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยฯ
บันทึกโดย :diyana.c
วันที่บันทึก :27/01/2560
นายมะโน มีชู พนักงานปฏิบัติการระดับสูง เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยฯ
วันที่ 24 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. นายสมคิด นาคะพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช.เขต 4 (สงขลา) มอบหมายให้นายมะโน มีชู พนักงานปฏิบัติการระดับสูง สำนักงาน กสทช.เขต 4 (สงขลา) เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยและดินถล่มในพื้นที่ภาคใต้ ณ ห้องบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ส่วนหน้า อาคารห้องประชุมใหญ่ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12


1-(1).jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg
จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 4 (สงขลา)

ที่อยู่ 89/1 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90115
โทรศัพท์   : 0 7425 1901 (งานตรวจสอบ)
           : 0 7425 1902 (งานอำนวยการ)
           : 0 7425 1903 (งานงานใบอนุญาต) 
           : 0 7425 1904 (งานสารบรรณ)

โทรสาร : 0 7425 1091
Email :
mtr_song@nbtc.go.th