หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นายมาหะมะ กาเจ หัวหน้างานตรวจสอบ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์ของ บกปภ.ช.(สน)สข.
บันทึกโดย :diyana.c
วันที่บันทึก :27/01/2560
นายมาหะมะ กาเจ หัวหน้างานตรวจสอบ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์ของ บกปภ.ช.(สน)สข.
วันที่ (27 มกราคม 2560) เวลา 13.00 น. นายสมคิด นาคะพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช.เขต 4 (สงขลา) มอบหมายให้ นายมาหะมะ กาเจ หัวหน้างานตรวจสอบ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์ของ บกปภ.ช.(สน)สข. โดยมีนายประยูร รัตนเสนีย์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้บัญชาการ ปภ.ช.(สน) เป็นประธาน ณ ห้องประชุม บกปภ.ช.(สน)สข. ในการนี้ ผบ.ปภ.ช.(สน) ได้สอบถามสถานการณ์พื้นที่จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดปัตตานี กับนายมาหะมะ กาเจ ด้วย

1.jpg

2.jpg

3.jpg
จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 4 (สงขลา)

ที่อยู่ 89/1 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90115
โทรศัพท์   : 0 7425 1901 (งานตรวจสอบ)
           : 0 7425 1902 (งานอำนวยการ)
           : 0 7425 1903 (งานงานใบอนุญาต) 
           : 0 7425 1904 (งานสารบรรณ)

โทรสาร : 0 7425 1091
Email :
mtr_song@nbtc.go.th