หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นายมาหะมะ กาเจ หัวหน้างานตรวจสอบ และ นายบัญชา บุญพันธ์ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง เป็นผู้แทนเข้าร่วม
บันทึกโดย :diyana.c
วันที่บันทึก :27/01/2560
นายมาหะมะ กาเจ หัวหน้างานตรวจสอบ และ นายบัญชา บุญพันธ์ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการใช้งานระบบ (CCTV)
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 เวลา 14.30 น. นายสมคิด  นาคะพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช.เขต 4 (สงขลา) มอบหมายให้ นายมาหะมะ กาเจ หัวหน้างานตรวจสอบ และ นายบัญชา บุญพันธ์ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการใช้งานระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของจังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุม Conference ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา


1.jpg


2.jpg


3.jpg
จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 4 (สงขลา)

ที่อยู่ 89/1 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90115
โทรศัพท์   : 0 7425 1901 (งานตรวจสอบ)
           : 0 7425 1902 (งานอำนวยการ)
           : 0 7425 1903 (งานงานใบอนุญาต) 
           : 0 7425 1904 (งานสารบรรณ)

โทรสาร : 0 7425 1091
Email :
mtr_song@nbtc.go.th