หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช.เขต 4 (สงขลา) เข้าร่วมประชุมคณะทำงานประสานงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและก
บันทึกโดย :diyana.c
วันที่บันทึก :15/02/2560
ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช.เขต 4 (สงขลา) เข้าร่วมประชุม ณ บกปภ.ช.(ส่วนหน้า) จังหวัดสงขลา
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. นายสมคิด  นาคะพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช.เขต 4 (สงขลา) เข้าร่วมประชุม ณ บกปภ.ช.(ส่วนหน้า) จังหวัดสงขลา โดยในการประชุมวันนี้ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ได้มีคำสั่งลดระดับการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ 3) เป็นการจัดการสาธารณภัยขนาดกลาง (ระดับ 2) และให้ บกปภ.ช. (ส่วนหน้า) จังหวัดสุราษฏร์ธานี และ จังหวัดสงขลา ส่งมอบภารกิจการกำกับควบคุมพื้นที่ให้กับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด และส่วนราชการที่รับผิดชอบในพื้นที่แล้ว

1.jpg

2.jpg

3.jpg
บันทึกโดย :diyana.c
วันที่บันทึก :14/02/2560
ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช.เขต 4 (สงขลา) เข้าร่วมประชุมคณะทำงานประสานงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. นายสมคิด นาคะพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช.เขต 4 (สงขลา) เข้าร่วมประชุมคณะทำงานประสานงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท จังหวัดสงขลา

1-(1).jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg
 
บันทึกโดย :diyana.c
วันที่บันทึก :24/01/2560
ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช.เขต 4 (สงขลา) เข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยฯ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560  เวลา 10.00 น.  นายสมคิด นาคะพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช.เขต 4 (สงขลา)  เข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยและดินถล่มในพื้นที่ภาคใต้ ณ ห้องบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (ส่วนหน้า) อาคารห้องประชุมใหญ่ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11


1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg
จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 4 (สงขลา)

ที่อยู่ 89/1 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90115
โทรศัพท์   : 0 7425 1901 (งานตรวจสอบ)
           : 0 7425 1902 (งานอำนวยการ)
           : 0 7425 1903 (งานงานใบอนุญาต) 
           : 0 7425 1904 (งานสารบรรณ)

โทรสาร : 0 7425 1091
Email :
mtr_song@nbtc.go.th