หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักงาน กสทช.เขต ๔ (สงขลา) ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)
บันทึกโดย :diyana.c
วันที่บันทึก :04/01/2560
สำนักงาน กสทช.เขต ๔ (สงขลา) ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)
เมื่อวันที่  ๒๙  ธันวาคม  ๒๕๕๙  ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) “โครงการส่งเสริมการรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลและการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้วยเทคโนโลยี Wi-Fi ในสถานที่ราชการหรือเขตพื้นที่สาธารณะ” โดย นายสุธีระ  พึ่งธรรม รักษาการผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช.ภาค ๔ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยพนักงาน ลูกจ้าง สำนักงาน กสทช.เขต ๔ (สงขลา) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ เพื่อให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสำนักงาน กสทช. กับชุมชน ภาคส่วนราชการ และสังคม ณ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งได้รับความสนใจและความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากคณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักเรียน
11.JPG

12.JPG

13.JPG

14.JPG

16.JPG

17.JPG

18.JPG
  
  
จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 4 (สงขลา)

ที่อยู่ 89/1 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90115
โทรศัพท์   : 0 7425 1901 (งานตรวจสอบ)
           : 0 7425 1902 (งานอำนวยการ)
           : 0 7425 1903 (งานงานใบอนุญาต) 
           : 0 7425 1904 (งานสารบรรณ)

โทรสาร : 0 7425 1091
Email :
mtr_song@nbtc.go.th