หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เป็นวิทยากรบรรยาย และออกหน่วยบริการใบอนุญาตวิทยุคมนาคมนอกสถานที่ จังหวัดยะลา
บันทึกโดย :diyana.c
วันที่บันทึก :24/01/2560
เป็นวิทยากรบรรยาย และออกหน่วยบริการใบอนุญาตวิทยุคมนาคมนอกสถานที่ จังหวัดยะลา
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2560  เวลา 08.30 - 15.30 น.  นายสมคิด นาคะพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช.เขต 4 (สงขลา) ได้มอบหมายให้  นายสุวรรณรักษ์ ทองใส รักษาการผู้อำนวยการส่วนผู้บริโภคและประโยชน์สาธารณะ สำนักงาน กสทช.ภาค 4 พร้อมด้วยพนักงาน ออกหน่วยบริการใบอนุญาตวิทยุคมนาคมนอกสถานที่ ในการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2559 ของสมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดยะลา ณ สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัทธยาศัยจังหวัดยะลา (กศน.ยะลา) อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ในการนี้ นายสุวรรณรักษ์ ทองใส และ นางสาวรัชฎาพร ทรัพย์มี ได้บรรยายกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกับกิจการวิทยุสมัครเล่นให้ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้


1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg
 
จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 4 (สงขลา)

ที่อยู่ 89/1 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90115
โทรศัพท์   : 0 7425 1901 (งานตรวจสอบ)
           : 0 7425 1902 (งานอำนวยการ)
           : 0 7425 1903 (งานงานใบอนุญาต) 
           : 0 7425 1904 (งานสารบรรณ)

โทรสาร : 0 7425 1091
Email :
mtr_song@nbtc.go.th