หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้างในสำนักงานเขต
เรื่อง การขายโดยวิธีทอดตลาด พัสดุฯ จำนวน 37 รายการ ประจำปี 2559
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้าย พิมพ์ป้ายไวนิล และตัวอักษรสติ๊กเกอร์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคาร และสถานที่
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาต้นไม้-สวนไม้ประดับ และสนามหญ้า
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยฯ
จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 4 (สงขลา)

ที่อยู่ 89/1 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90115
โทรศัพท์   : 0 7425 1901 (งานตรวจสอบ)
           : 0 7425 1902 (งานอำนวยการ)
           : 0 7425 1903 (งานงานใบอนุญาต) 
           : 0 7425 1904 (งานสารบรรณ)

โทรสาร : 0 7425 1091
Email :
mtr_song@nbtc.go.th